Utdann deg innen coaching

Coaching er en stigende tendens både i privat- og i næringslivet. Før i tiden var det kun utvalgte mennesker som kunne kalle seg for en coach. Dette var folk som visste hvordan man fikk frem det beste i menneskene, fikk frem deres beste egenskaper, beste verdier. Nå om dagen er coaching en utdannelse, og en anerkjent gren innen psykologisk utvikling og motivasjon. Dermed blir det viktig å ha et diplom om man ønsker å tiltrekke seg kunder som søker hjelp.

En allsidig og personlig krevende utdanning

Samtidig er det viktig å ha flere verktøy i hodet – en coach skal nemlig ikke vise veien, men hjelpe mennesket med å finne veien helt selv. Samtalerutiner, læringsmål, gode kommunikasjonsformer – coaching er ikke for alle, og det tar tid å lære seg psykologien bak det hele. Kognitiv coaching, kollegacoaching, idrettscoaching og livscoaching er de mest populære grenene innen dette populære yrket, men også humanistisk coaching, eksistensiell coaching og ledercoaching er i sterk vekst. Etterspørselen etter coacher vokser, og gode, velutdannede mennesker kan glede seg til mange spennende kunder.

En populær retning innen utdannelse

Coachingkurs er derfor ettertraktet, og man bør skrive seg opp godt i forveien for å sikre en plass. Det er dog veldig viktig å finne coachingkurs av høy kvalitet, slik at man får tilgang til den beste informasjonen og den bredeste erfaringen innen yrket. Det går an å finne mikrokurs i coaching, altså kurs som kun tar et par uker, men dette vil kun gi deg en introduksjon i coaching og mulighetene som er å finne i yrket. Ved å utdanne deg innen coaching vil du sikre deg en spennende fremtid, og erfaringen du vil få kan selvfølgelig også brukes i ditt eget liv.